کود کلات کلسیم ۱۴% از دسته کودهای میکروالمنت یا ریزمغذی ها است که تامین کننده و برطرف کننده کمبود کلسیم در گیاه، افزایش دهنده کیفیت میوه، افزایش دهنده مدت انبارداری میوه، برطرف کننده پوسیدگی گلگاه در صیفی جات، برطرف کننده لکه تلخی و لکه قهوه ای در باغات، برطرف کننده لکه پوست استخوانی در پسته و کاهش هزینه  های ناشی از خسارات وارد شده به محصولات است. 

کلسیم عنصری متعلق به گروه قلیایی خاکی (گروه دوم جدول تناوبی) است و نقش اصلی را در اصلاح خاک، کمک به حفظ تعادل شیمیایی آن و کاهش شوری خاک بر عهده دارد؛ همچنین سبب بهبود نفوذ آب در آن می شود و طبیعتا رفتار این عنصر در خاک ­های نواحی مرطوب و خشک با هم متفاوت است.

کلسیم اثرات زیادی روی گیاه برجای می گذارد و به جرات می توان گفت زندگی گیاه بدون این عنصر امکان پذیر نخواهد بود؛ از جمله این اثرات می توان به موارد زیر اشاره نمود:

کود کلات کلسیم؛ مزایا و اثرات آن بر روی گیاه

از مهمترین ویژگی ها و خواص کود کلاته کلسیم ۱۴ درصد میکرولایز میتوان به استحکام بافت ها، قابلیت نفوذ پذیری سلول ، افزایش فتوسنتز ، افزایش گلدهی و نهایتا افزایش کمیت و کیفیت محصولات اشاره نمود .

کود کلسیم ۱۴% میکرولایز باعث استحکام دیواره سلولی می شود و با کاهش میزان نرمی بافت به عدم ورس گیاه کمک می کند و با بالا رفتن استحکام گیاه جلوی بروز بیماری های فیزیولوژیک و زیستی گرفته می شود و قدرت آن چندین برابر می گردد.

کلسیم در تقسیمات سلولی نیز مشارکت دارد و به عنوان پیک ثانویه بسیاری از فرآیندهای سیگنالی حیاتی سلول به ایفای نقش می پردازد. کلسیم حتی روی عمل هورمون های گیاهی نیز اثر دارد و برای عمل برخی هورمون ها  مثل اکسین این عنصر ضروری است.

عنصر کلسیم در باز و بسته شدن روزنه ها نقش دارد و از این طریق می تواند مانع ایجاد تنش گرمایی و آبی و هدر رفت آب شود و عملکرد روزنه ها را بهبود بخشد.

کود کلات کلسیم ۱۴% در کیفیت و تردی میوه نیز دخیل است و می تواند مدت انبار داری را تا حد قابل توجهی بالا برد این موضوع به طور واضح در محصولاتی که دچار کمبود کلسیم هستند مشاهده می شود زیرا آنها عمر انبار داری کمی دارند و میوه آنها از کیفیت خوبی برخوردار نیست.

علاوه بر این  طی تحقیقاتی که انجام شده است کلسیم روی سطح برگ گیاه نیز اثر دارد و باعث توسعه برگی گیاه می گردد و از این طریق فتوسنتز گیاه را بیشتر می کند و در نتیجه بیوماس (ماده خشک) بیشتری در گیاه تولید می شود.

طی آزمایشات متعدد انجام شده مشخص شد که در گیاهانی که کود کلسیم در آنها محلولپاشی شده بود عملکرد بیشتری نسبت به سایر گیاهان داشته اند و وزن میوه آنها تا حد قابل توجهی بیشتر بوده است. کلسیم باعث گوشتی تر شدن میوه ها نیز می شود.

کمبود کلسیم؛ عوارض و نشانه ها

کلسیم به عنوان میکروالمنت شناخته می شود اما نقش های بزرگی دارد؛ یکی دیگر از وظایف کلسیم فعال سازی فرآینده های شیمیایی خاص و آنزیم های خاص در گیاه است.

کمبود کلسیم عواقب شدیدی برای گیاه به همراه دارد مانند شکسته شدن دیواره های سلولی و غشاها، حساسیت به انواع بیماری و مشکلات، بیماری های پس و پیش از برداشت، تلخ شدن میوه ها، اختلال در مریستم ریشه، سیاه شدن گلگاه، چوب پنبه ای شدن میوه، سرمازدگی، کاهش عمر گیاه، نکروز شدن نوک و حاشیه برگ ها، غیرعادی و سیاه شدن میوه.

اگر با آزمایش خاک و یا از ظاهر گیاه متوجه شدید که گیاهان شما دچار کمبود کلسیم هستند با مصرف دوز مشخص شده از کود کلسیم ۱۴% میکرولایز (مقادیر و نحوه مصرف در پایین صفحه قابل مشاهده است) می توانید این مشکل را رفع کنید.

نحوه جذب کود کلات کلسیم توسط گیاه

جذب این عنصر توسط گیاه از طریق جذب غیرفعال بدون مصرف انرژی و همچنین به طور عمده آوندهای چوبی گیاه همراه با آب متحرک است، بنابراین جذب این عنصر به طور مستقیم با میزان تعرق گیاه ارتباط دارد. این عنصر ترکیبات نامحلول را با سایر عناصر موجود در خاک مانند فسفر تشکیل می دهد.

این ترکیبات به شکل یک ترکیب نامحلولی که در دسترس گیاهان نیست. از آنجا که +Ca2 یک یون با دوبار مثبت است، در خاک به سطح ذرات رس و ذرات آلی که بار منفی دارند، جذب می شود.

یون­ های با بار مثبت که در ذرات خاک جذب می شوند یون های قابل تبادل نامیده می شوند زیرا می توانند توسط یون های دیگر موجود در محلول خاک تبادل شوند  از این رو می توان نتیجه گرفت که محلول پاشی با کود کلسیم ۱۴% میکرولایز بهترین روش استفاده این عنصر است. سمیت این عنصر به ندرت رخ می دهد.

مقدار مصرف کود کلات کلسیم:

محلول پاشی: ۲ در هزار (در گیاهان حساس با دز ۱/۵-۱ در هزار در اوایل فصل توصیه می شود)

نکته مهم: اختلاط این  محصول با سایر کودها و سموم توصیه نمی شود.

در صورت نیاز تکرار مصرف بلامانع می باشد.

 

 

تجزیه ضمانت شده

             Ca            ۱۴ کود کلسیم کلاته

 

مطالب پیشنهادی

جدیدترین مطالب