معرفی محصولات

Product 1

کودهای آلی

کود های آلی برگرفته از طبیعت هستند و استفاده از آنها سلامت و حاصلخیزی خاک را تضمین می کند. این کودها علاوه بر افزایش جذب عناصر غذایی در ریشه گیاهان که موجب افزایش کمیت و کیفیت محصولات می گردد، باعث کاهش EC وPH خاک ، افزایش ظرفیت نگهداری آب در خاک و بالا بردن ظرفیت تبادل کاتیونی خاک نیز می شوند.

Product-2

کود های تخصصی

کود های تخصصی دارای ترکیب تغذیه ای مناسب برای محصولات هستند. این کود ها مطابق با نیاز غذایی هر محصول به صورت اختصاصی فرموله و تولید شده است.

Product-3

کود های ماکروالمنت

کود های ماکروالمنت حاوی عناصر و مواد غذایی مورد نیاز در تغذیه گیاهان می باشند. این عناصر به مقدار زیاد مورد نیاز گیاهان می باشند و کمبود آنها می تواند لطمات قابل توجهی برای رشد و نمو گیاه و تولید میوه ایجاد نمایند. این عناصر نظیر نیتروژن، پتاسیم و فسفر هستند.

Product-4

کودهای میکروالمنت

کودهای میکروالمنت حاوی عناصر و مواد غذایی هستند که در حد کم مورد نیاز گیاهان می باشند اما کمبود آنها می تواند چرخه حیات گیاهان را مختل سازد و منجر به کاهش کمیت و کیفیت محصولات گردد. از این رو استفاده از این کود ها در کشاورزی ضروری می باشد. این عناصر شامل آهن، روی، منگنز، مس و... هستند.

گالری

تصاویری از تاثیرات مصرف محصولات میکرولایز

حضور شرکت رگبرگ مهر پاسارگاد در نمایشگاه های صنعت کشاورزی

حضور شرکت رگبرگ مهر پاسارگاد در سمینارهای صنعت کشاورزی

رضایت مشتریان شرکت رگبرگ مهر پاسارگاد

تلفن پشتیبانی: ۲۲۲۰۹۰۶۰-۰۲۱

ایمیل: info@microlize.com