(کود مخصوص ریشه زایی و بلوغ میوه و دانه)

مشخصات کلی: کود فسفر ۵۵% میکرولایز حاوی ۵۵درصد فسفر که ۲۲ درصد آن به فرم کلاته است می باشد.

 

    فسفر (P) عنصری ضروری برای تمام موجودات زنده است.اسم فسفر از کلمه ی یونانی “phôs” به معنی نور و “phoros”  به معنی حمل کننده مشتق شده است. یک ترکیب پایدار. این عنصر وقتی که با اکسیژن ترکیب می شود نور را به دام می اندازد. فسفر اولین محصول تجاری بود که به وسیله شیمیدان آلمانی،  Hennig Brand ساخته شد. وی استخوان را با نیتریک و سولفوریک اسید مخلوط و فسفریک اسید تولید کرد. سپس فسفریک اسید حاصل را حرارت داد و فسفر خالص به دست آورد. فسفر، هم در گیاهان و هم در حیوانات، نقش مهمی را در واکنش های بیو شیمیایی متعدد ایفا می کند.فسفر در موجودات زنده، خاک و در صخره ها یافت می شود و اغلب تحت عنوان یک ترکیب شیمیایی به نام فسفات شناخته می شود. فسفری که از صخره ها استخراج می شود به سه دسته سفید، سیاه و قرمز تقسیم می شود.

 

     درختان برای رسیدن به رشد طبیعی و بلوغ نیاز مبرم به فسفر دارند. فسفر نقش اساسی در فتوسنتز، تنفس، ذخیره و انتقال انرژی، تقسیم سلولی، بزرگ‌شدن سلول و بسیاری دیگر از فرآیندهای موجود در گیاه را دارد. برای تکمیل چرخه تولید طبیعی در گیاهان فسفر باید وجود داشته باشد.

 

    نقش حیاتی فسفر در گیاهان

    فسفر هم به‌عنوان یکی از اجزای کلیدی در ساختار گیاه محسوب می‌شود و هم به‌عنوان یک کاتالیزور در بسیاری از واکنش‌های بیوشیمیایی اصلی، نقش دارد. فسفر به‌طور اختصاصی در جذب و تبدیل انرژی خورشیدی به ترکیبات قابل استفاده گیاه مؤثر است.

 

    فرآیندهایی که فسفر در آنها نقش دارد:

 • تحریک رشد ریشه
 • افزایش استحکام ساقه و شاخه‌ها
 • بهبود تشکیل گل و تولید دانه
 • بلوغ سریع‌تر و یکنواخت‌تر محصولات
 • افزایش ظرفیت تثبیت نیتروژن در لگوم‌ها
 • بهبود کیفیت محصولات
 • افزایش مقاومت در مقابل عوامل بیماری‌زا
 • حمایت از رشد و توسعه گیاه در طول چرخه زندگی آن
 • فسفر جزئی از پروتئین‌های سلول بوده و به عنوان بخشی از پروتئین‌های هسته، غشای سلولی و اسیدهای نوکلئیک نقش ویژه‌ای دارد (تقسیم سلولی و انتقال صفات ژنتیکی)
 • برقراری تعادل عناصر کم مصرف

 

    جذب و انتقال فسفر

     فسفر از طریق تارهای کشنده ریشه و پوست خارجی و نوک ریشه وارد گیاه می شود . جذب آن همچنین توسط قارچ های میکوریزی که در همکاری با ریشه ی بسیاری از محصولات کشاورزی رشد می کنند تسهیل می شود. فسفر به عنوان یون اورتو فسفات اولیه(¯H2po4) جذب می شود اما وقتیPH  خاک زیاد شود جذب آن به صورت اورتوفسفات ثانویه (¯ ¯Hpo4) افزایش می یابد.

    فسفر به محض ورود به ریشه های گیاه ممکن است در ریشه ذخیره شود یا به قسمت های بالایی گیاه منتقل شود و از طریق فعالیت های شیمیایی مختلف به ساختارهای آلی مانند نوکلئیک اسید ها (DNA وRNA) ، فسفو لیپید ها ، فسفو پروتئین ها ، قندهای فسفاته ، آنزیم ها و ترکیبات فسفاته سرشار از انرژی مانند ادنوزین تری فسفات (ATP) ملحق شود .

    کمبود فسفر

    در مراحل رشد اولیه گیاه، معمولاً گیاه علائم خاصی از کمبود فسفر، نسبت به سایر کمبودهای دیگر، نشان نمی‌دهد. وقتی که کمبود فسفر واضح شد، برای اصلاح محصول سالیانه بسیار دیر شده‌است. برخی از گیاهان مانند ذرت، زمانی که کمبود فسفر پیش می‌آید تغییر رنگ غیرعادی از خود نشان می‌دهند. علائم کمبود فسفر در گیاهان معمولاً رنگ آنهاست، در برگ‌ها رنگ به‌سمت سبز مایل به آبی تیره می‌رود و رنگ ساقه نیز به‌سمت بنفش تغییر می‌یابد.بروز رنگ بنفش به‌علت انباشت قندهایی است که باعث سنتز آنتوسیانین می‌شود (رنگدانه بنفش) و در برگ‌های گیاه موجود است. فسفر تحرک زیادی در اندام‌های گیاه دارد، وقتی کمبود آن ایجاد می‌شود، از بافت‌های پیر به‌سمت بافت‌های جوان و قسمت‌هایی که در حال رشد فعال هستند حرکت می‌کند. در نتیجه، واکنش‌های گیاهی به فسفر سریعاً در گیاه مشاهده می‌شود. زمانی که یک گیاه در حال بلوغ است، فسفر به‌سمت قسمت‌های تولید میوه حرکت می‌کند، در این قسمت‌ها برای تولید دانه و میوه به انرژی بالایی نیاز است. کمبود فسفر در مراحل انتهایی رشد گیاه بر روی رشد دانه و تکمیل رشد محصول تأثیر می‌گذارد.

    علائم کمبود فسفر بطور دقیق:

 • کوتاه شدن، باریک شدن و نازک شدن برگ‌ها
 • ارغوانی و بنفش شدن رنگ برگ‌های پایینی در گیاه به دلیل تولید آنتوسیانین
 • کاهش رشد عمومی گیاه و کاهش رشد ریشه
 • محدود شدن تعداد برگ‌ها و شاخه‌ها و کم شدن ظهور شکوفه‌ها و همچنین جوانه‌های برگی
 • کاهش محصول میوه و دانه
 • رنگ میوه ها سبز می‌ماند یا به شدت رنگی می‌شود
 • گوشت میوه نرم و شیره میوه خیلی ترش
 • خاصیت انبارداری میوه ضعیف است
 • رنگ برگ‌ها و ساقه‌ها به رنگ سبز تیره مایل به آبی در می‌آید که بعدا، ته‌رنگ بنفش در آن ظاهر می‌شود. رنگ بنفش گاهی حتی روی خوشه ها نیز نمایان می‌شود
 • ارغوانی شدن حاشیه برگ مخصوصا در گیاه ذرت، که رنگ برگ‌ها به دلیل تشکیل آنتوسیانین ارغوانی یا بنفش می‌شود
 • کمبود فسفر، فرآیندهای سوخت و ساز مانند تبدیل قند و نشاسته را متوقف می‌سازد

 

    فسفر کلید زندگی گیاه

    عنصر فسفر یکی از عناصر پرمصرف گیاه به شمار می‌رود. فسفر بعد از نیتروژن مهمترین عنصر غذایی ضروری و پرمصرف مورد نیاز گیاه بوده و مهم ترین نقش آن در فرآیند تولید و انتقال انرژی است . این عنصر در تمام فرآیندهای بیوشیمیایی، سازوکارهای انتقال انرژی و انتقال پیام‌ها دخالت می‌نماید. این عنصر از اجزای مهم تشکیل دهنده DNA، RNA، فسفوپروتئین‌ها، فسفولیپیدها، کوآنزیم‌های NAD و NADP و مولکول‌های حامل انرژی ADP (آدنوزین دی فسفات) و ATP (آدنوزین تری فسفات) به شمار می‌رود.

 

    تمام سلول‌های گیاهی دارای ترکیبات فسفری می‌باشند. فسفر در تقسیم سلولی، رشد بافت‌های ریشه و شاخه‌ها، رشد بذر و مغزدانه‌ها‌ حیاتی بوده و قبل از جنگ جهانی دوم به عنوان یک عنصر غذایی موثر در مرکبات شناخته شده است. از نظر زراعی، فسفر نقشی اساسی در تغذیه گیاهان بازی می‌کند. به طور خلاصه، فسفر نقشی مفید در توسعه ریشه، رشد رویشی، گلدهی، میوه دهی، رسیدن محصول و افزایش کیفیت گیاه دارد.

 

    مزایای استفاده از کودهای فسفربالا:

 • تحریک ریشه زایی
 • دارای pH اسیدی، مناسب جهت استفاده در خاک های آهکی
 • افزایش قابلیت جذب عناصر غذایی غیرفعال خاک
 • افزایش گلدهی، کاهش گلریزی و افزایش تشکیل میوه
 • بهبود خاصیت انبارداری و بهبود رنگ­پذیری
 • فاقد فلزات سنگین، کلر و سدیم

    کودهای کامل برای گیاهان گلدار از جمله رزها و گلدانها حاوی مقادیر بیشتری از فسفر از نیتروژن یا پتاسیم هستند و اغلب به عنوان شکوفه یا شکوفه تقویت کننده استفاده می شوند استفاده از کودهای فسفری بالا از نیاز به فسفر در مزارع کشاورزی است که به شدت برای تولید محصولات کشاورزی استفاده می شود که کمبود فسفر دارند

 

مقدار مصرف:

محلول پاشی: ۲ در هزار

( در گیاهان حساس با دز ۱.۵-۱ در هزار در اوایل فصل توصیه می شود .)

همراه با آبیاری: زراعت: ۶-۴ کیلوگرم در ۱ هکتار

باغات: درختان نابالغ: ۳۰-۱۵ گرم ، درختان بالغ: ۶۰-۳۰ گرم

اختلاط این محصول با سایر کودها و سموم توصیه نمی گردد.

در صورت نیاز تکرار مصرف بلامانع می باشد.

تجزیه ضمانت شده
فسفر محلول ۵۵ درصد P

3 دیدگاه در “تعریف کود کلات فسفر و اهمیت عنصر فسفر برای گیاهان

پاسخ به دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند

مطالب پیشنهادی

جدیدترین مطالب