یک کمپین جدید دراین ماه با هدف افزایش آگاهی از مدیریت کشاورزی در انگستان راه اندازی شده است.
این کمپین متشکل از سازمان هایی است که آموزش های صنعتی مدیریتی را در عرصه کشاورزی در طیف های شغلی متفاوت به نمایش میگذارد.
هدف از این کار آموزش رهبران نا اگاه است. امید است که از طریق این کمپین مردم اموزش های لازم را ببینند و بعنوان یک کارمند مسئول پیشرفت حاصل کنند.
این کمپین ۱۷ تا ۲۱ مه برگزار میگردد که چندین موسسه و شرکت کشاورزی دست اندر کار هستند.
این کمپین همچنین میخواد شاخص کشاورزی در انگلستان را با سایر کشورها مقایسه نماید .
از هر سه کارگر کشاورزی در انگلیس فقط یک نفر آموزش های لازم را دیده اند این امار در هلند و آلمان ۷ نفر از ده نفر است.
امی بورک مدیر توسعه مهارت ها می گوید: رهبری خبره همچون سایر فاکتورها دارای اهمیت است. وی افزود: صنعت کشاورزی هم پیچیده هم بزرگ است که مدام در حال تغییر است که این تغییرات ناشی از تغییر سیاسی و دولتی است.
کریس گراف گروت رئیس یک شرکت کشاورزی میگوید: این طرح به الهام بخشی مدیران آینده کمک میکند.
این طرح گامی مهم در جهت آگاهی بیشتر کشاورزان از صفات مدیر خوب و دسترسی به آموزش های جامع است.
این کمپین توسط رسانه ها نیز پشتیبانی میشود.

 

 

منبع

 

ترجمه: نرگس اسدیان

پاسخ به دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند

مطالب پیشنهادی

جدیدترین مطالب