اولین سمینار آموزشی “مرکز مشاوره میکرولایز” با موضوع “تغذیه پسته” برگزار شد.

اولین سمینار آموزشی "مرکز مشاوره میکرولایز" با موضوع "تغذیه پسته" برگزار شد.

اولین سمینار آموزشی “مرکز مشاوره میکرولایز” با موضوع “تغذیه پسته” همراه با نشست پرسش و پاسخ در تاریخ ۵ تیر ۱۴۰۰ با تدریس آقای دکتر حسین حکم آبادی برگزار شد. در این جلسه این کارشناس معتبر کشور در رابطه با ضرورت تغییر نگاه باغداران و ارتقای کیفیت رسیدگی به باغات پسته در سراسر کشور  تاکید کردند.

 

The first educational seminar of ” Microlize Consulting Center ” on “Nutrition of Pistachio ” was held along with a Q&A session on 26 June 2021 with the teaching of Dr. Hossein Hokmabadi. In this meeting, this prestigious expert of the country stressed the need to change the view of gardeners and improve the quality of care for pistachio orchards throughout the country.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *