Skip to content

کشاورزان شمال آلبرتا با رطوبت زیاد دست و پنجه نرم می کنند

  رطوبت مداوم در شمال آلبرتا باعث شده است که تولید کنندگان غلات صدها هزار جریب از زمین های کشاورزی را در کشت بهاره امسال کنار بگذارند. برآوردشده است که بیش از ۲۰۰۰۰۰ هکتار از مزارع بیمه شده مناطق شمال شرقی و غربی ادمونتون و ساسکاچوان امسال محصول زراعی نخواهند

بیشتر بخوانید »

گونه های فعال اکسیژن در گیاهان

  اثرات سمی یون هایی چون سدیم و سایر عوامل مانند تنش های اکسیداتیو تولید گونه های فعال اکسیژن در گیاه را بالا میبرد. این ترکیبات به ROS نیز معروف می باشند که برای گیاه سمی هستند و باعث ایجاد خسارت به گیاه مخصوصا در شرایط شوری می شوند. البته

بیشتر بخوانید »

بررسی تغییرات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی گوجه فرنگی تحت تأثیر شوری و سولفات کلسیم در مراحل مختلف رشد

جمعیت زنبور های عسل در حال کاهش است دانشمندان در مورد کاهش جمعیت حشرات به ما هشدار می دهند و می گویند باید جلوی روند کاهشی جمعیت حشرات گرفته شود. دانشمندان می گویند بحران انقراض نگران کننده است. حشرات ممکن است ۵/۵ میلیون گونه داشته باشند تنوع زیستی حشرات هنوز

بیشتر بخوانید »

کرم ذرت

  کرم ذرت چند مدتی است در ایلینویز به یک آفت جدی و مهم مبدل گشته است. این کرم در مقابل برخی از روش های مبارزه ای مقاوم گردیده است به همین علت کشاورزان و دانشمندان را دچار سردرگمی و پیچیدگی نموده است. این کرم ها در ماه مه تا

بیشتر بخوانید »

تغییر اقلیم دو برابر بیش تر از تصورات ما برای گیاه برنج خطرناک است

  تغییرات آب و هوایی از جمله افزایش خشکی و کمبود آب به طور جدی میتواند عملکرد برنج را تهدید تاثیر قرار دهد. همان طور که میدانید گیاه برنج یک نوع گیاه آبزی زراعی است که به آب زیادی برای رشد نیاز دارد. با تغییر اقلیم سطح اب و میزان

بیشتر بخوانید »

میزان عرضه جهانی سبزیجات به دلیل تغییرات آب و هوایی می تواند بیش از یک سوم کاهش یابد

  براساس یک مطالعه جدید ، میزان عرضه سبزیجات در جهان تا سال ۲۰۵۰ بیش از یک سوم کاهش می یابد ، مگر اینکه اقدامات فوری برای مبارزه با تغییرات آب و هوایی انجام شود. به گفته این ادعا ، متوسط ​​عملکرد جهانی محصولات زراعی معمولی مانند لوبیای سویا و

بیشتر بخوانید »

ویروس توت فرنگی

  اگر شما به کاشت گیاهان اشنا باشید به راحتی می توانید نیاز های او را با دیدن برگ هایش تشخیص بدهید. اگر برگ های سیب زمینی پیچ بخورند یعنی زیادی به آنها اب داده اید و اگر برگ ها نقطه های زرد داشتند یعنی با کمبود منیزیوم مواجهند. راه

بیشتر بخوانید »

اثرات ذوب یخ ها بر کشاورزی

  مطالعه جدیدی که توسط ایالات متحده صورت گرفته است نشان می دهد که آبیاری محصولات زراعی به ذوب یخ ها بستگی دارد که با تغییرات اقلیمی ممکن است آسیب هایی در این زمینه برای کره زمین ایجاد شود. در این مقاله تیمی متشکل از رشته های مختلف بر روی

بیشتر بخوانید »

آب نقش اساسی در کاهش تغییرات آب و هوایی دارد

  سازمان ملل متحد طی گزارش جدیدی اعلام نمود: تغییرات آب و هوا با کیفیت و کمیت آب تاثیر می پذیرد. تغییر چرخه آب معضلاتی را برای تولید انرژی، تولید غذا، سلامت انسان، توسعه اقتصادی و… بازی می کند. و اثر زیادی بر روی کشاورزی دارد. امروزه تمام مردم دنیا

بیشتر بخوانید »

کشاورزی هوشمند در یونان

  در منطقه ای در جنوب یونان درختان زیتونی به قدمت ۱۰۰ سال یافت می شود که طی چند دهه اخیر موردتوجه قرار گرته اند. یک ایده مدرن برای کشاورزی استفاده از فناوری های جدید با هدف افزایش کیفیت و کمیت محصولات است که یکی از این جنبه ها اسمارت

بیشتر بخوانید »

کشاورزان شمال آلبرتا با رطوبت زیاد دست و پنجه نرم می کنند

  رطوبت مداوم در شمال آلبرتا باعث شده است که تولید کنندگان غلات صدها هزار جریب از زمین های کشاورزی را در کشت بهاره امسال کنار بگذارند. برآوردشده است که بیش از ۲۰۰۰۰۰ هکتار از مزارع بیمه شده مناطق شمال شرقی و غربی ادمونتون و ساسکاچوان امسال محصول زراعی نخواهند

بیشتر بخوانید »

گونه های فعال اکسیژن در گیاهان

  اثرات سمی یون هایی چون سدیم و سایر عوامل مانند تنش های اکسیداتیو تولید گونه های فعال اکسیژن در گیاه را بالا میبرد. این ترکیبات به ROS نیز معروف می باشند که برای گیاه سمی هستند و باعث ایجاد خسارت به گیاه مخصوصا در شرایط شوری می شوند. البته

بیشتر بخوانید »

بررسی تغییرات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی گوجه فرنگی تحت تأثیر شوری و سولفات کلسیم در مراحل مختلف رشد

جمعیت زنبور های عسل در حال کاهش است دانشمندان در مورد کاهش جمعیت حشرات به ما هشدار می دهند و می گویند باید جلوی روند کاهشی جمعیت حشرات گرفته شود. دانشمندان می گویند بحران انقراض نگران کننده است. حشرات ممکن است ۵/۵ میلیون گونه داشته باشند تنوع زیستی حشرات هنوز

بیشتر بخوانید »

کرم ذرت

  کرم ذرت چند مدتی است در ایلینویز به یک آفت جدی و مهم مبدل گشته است. این کرم در مقابل برخی از روش های مبارزه ای مقاوم گردیده است به همین علت کشاورزان و دانشمندان را دچار سردرگمی و پیچیدگی نموده است. این کرم ها در ماه مه تا

بیشتر بخوانید »

تغییر اقلیم دو برابر بیش تر از تصورات ما برای گیاه برنج خطرناک است

  تغییرات آب و هوایی از جمله افزایش خشکی و کمبود آب به طور جدی میتواند عملکرد برنج را تهدید تاثیر قرار دهد. همان طور که میدانید گیاه برنج یک نوع گیاه آبزی زراعی است که به آب زیادی برای رشد نیاز دارد. با تغییر اقلیم سطح اب و میزان

بیشتر بخوانید »

میزان عرضه جهانی سبزیجات به دلیل تغییرات آب و هوایی می تواند بیش از یک سوم کاهش یابد

  براساس یک مطالعه جدید ، میزان عرضه سبزیجات در جهان تا سال ۲۰۵۰ بیش از یک سوم کاهش می یابد ، مگر اینکه اقدامات فوری برای مبارزه با تغییرات آب و هوایی انجام شود. به گفته این ادعا ، متوسط ​​عملکرد جهانی محصولات زراعی معمولی مانند لوبیای سویا و

بیشتر بخوانید »

ویروس توت فرنگی

  اگر شما به کاشت گیاهان اشنا باشید به راحتی می توانید نیاز های او را با دیدن برگ هایش تشخیص بدهید. اگر برگ های سیب زمینی پیچ بخورند یعنی زیادی به آنها اب داده اید و اگر برگ ها نقطه های زرد داشتند یعنی با کمبود منیزیوم مواجهند. راه

بیشتر بخوانید »

اثرات ذوب یخ ها بر کشاورزی

  مطالعه جدیدی که توسط ایالات متحده صورت گرفته است نشان می دهد که آبیاری محصولات زراعی به ذوب یخ ها بستگی دارد که با تغییرات اقلیمی ممکن است آسیب هایی در این زمینه برای کره زمین ایجاد شود. در این مقاله تیمی متشکل از رشته های مختلف بر روی

بیشتر بخوانید »

آب نقش اساسی در کاهش تغییرات آب و هوایی دارد

  سازمان ملل متحد طی گزارش جدیدی اعلام نمود: تغییرات آب و هوا با کیفیت و کمیت آب تاثیر می پذیرد. تغییر چرخه آب معضلاتی را برای تولید انرژی، تولید غذا، سلامت انسان، توسعه اقتصادی و… بازی می کند. و اثر زیادی بر روی کشاورزی دارد. امروزه تمام مردم دنیا

بیشتر بخوانید »

کشاورزی هوشمند در یونان

  در منطقه ای در جنوب یونان درختان زیتونی به قدمت ۱۰۰ سال یافت می شود که طی چند دهه اخیر موردتوجه قرار گرته اند. یک ایده مدرن برای کشاورزی استفاده از فناوری های جدید با هدف افزایش کیفیت و کمیت محصولات است که یکی از این جنبه ها اسمارت

بیشتر بخوانید »