یک کارآفرین راواندایی بدون خاک و با آب کم سیب زمینی ها را در هوا پرورش میدهد.

یک کارآفرین راواندایی بدون خاک و با آب کم سیب زمینی ها را در هوا پرورش میدهد.

آقای کاراگیا اپولینار یک کشاورز مدرن اهل راواندا است که توانسته بدون خاک و با حداقل آب به بازده اقتصادی در تولید سیب زمینی برسد.
این کار او نوعی خلاقیت و نوآوری در کشاورزی به شمار می آید که در عین حال برای چندین راواندایی تولید شغل نموده است.
این ‌کار آفرین اهل راواندا در استفاده از تکنولوژی های مربوط به مزرعه پیشگام و یکه تاز است. او اعتقاد دارد که در بحبوحه افزایش فشار بر روی زمین های خشک کشاورزی قرار است در تغذیه جمعیت در حال رشد کشورش نقش مهم و اساسی بازی کند.
کشاورزی ایروپونیک یا هواکشت میتواند کلیدی برای افزایش تولید غذا به صورت پایدار در راواندا باشد.
بدون خاک، با حداقل آب، در شرایط کنترل شده: برای اپولینار کارگیا، مزایای کشت ایروپونیک آشکار است. این یک روش پایدار برای تولید سبزیجات است که در آن ریشه گیاه در هوا معلق میماند و به کمک اسپری آب و محلول غذایی به گیاه داده میشود.
کارگیا در خانواده ای متولد شد که تماما نسل به نسل کشت سیب زمینی انجام میدادند. آقای کارگیا قهرمان این مدل از کشاورزی پایدار است. او میگوید کنترل و جلوگیری از بیماری، تولید محصولات را بالا میبرد.
حرفه ی او توسط سازمان غذا و کشاورزی (FAo) حمایت میشود. این حرفه بسیار موفق بوده و بسیاری از دیگر کشاورزان راواندایی را به سمت پیروی از روش اقای کارگیا هدایت نموده است. جوانان زیادی امروزه دارای دید مثبت نسبت به این حرفه میباشند چراکه این راهی سوده ده برای کشت گیاهان است.

کشاورزی در فرهنگ مردم راواندا جریان دارد. در حقیقت حدود ۶۷ درصد مردم راواندا مشغول کار کشاورزی هستند. مساحت زمین های قابل کشت راواندا به ۱.۵۶ میلیون هکتار میرسد. اما با توجه به جمعیت مردم راواندا این مقدار زمین باید تا ۱۰.۵ میلیون هکتار تاسال ۲۰۱۲ گسترش می یافت و تا سال ۲۰۱۳ باید به رقم ۱۶.۹ میلیون برسد. تقاضا برای غذا نیز به همین مقدار افزایش خواهد یافت. در زمان مشابه مقدار زمین های قابل کشت با توجه به گسترش مناطق شهرنشین کاهش خواهد یافت. نو آوری در کشاورزی که تمرکز بر تولید بیشتر در زمین های کمتر دارد برای کشاورزی راواندا نیازی مبرم به شمار می آید. وارد شدن به یک راه تولید گیاه بدون خاک و با آب کم مورد نیاز است کشاورزی ایروپونیک همانچیزی است که به دنبالش هستیم. ایروپونیک یک روش دوستدار محیط زیست است که ریشه ها در هوا و محیط مرطوب رشد میکنند. در عوض گیاهان با اب و مواد مغذی اسپری میشوند.این روش کشاورزان را قادر میسازد تا رطوبت، دما، اسیدیته و هدایت الکتریکی اب را در گلخانه کنترل نمایند.

پیشگام در این عرصه
هنگامیکه اپولینار کارگیا در مورد روش ایروپونیک دانست تشخیص داد که این روش میتواند تولید غذا را افزایش دهد و همچنین یک راه پایدار نیز باشد. اپولینار که متولد خانواده ای کشاورز بود به روش های سنتی قدیم عادت داشت. اما بخاطر کمبود تولید که به علت تغییرات اقلیمی بود او دشواری یک روش جدید برای تولید غذا در کشور خود را پذیرفت. اپولینار برای یادگیری یک مهارت جدید که بتواند کشاورزیش را بهبود ببخشد ولع داشت. او میگوید من قصد داشتم به افراد دولتی که با کشاورزان کار میکردند مراجعه کنم. یک روز مقامات دولتی فرصت یادگیری در اروپا را به من پیشنهاد دادند این هنگامی بود که من در ابتدای کار ایروپونیک بودم . اپولینار میگوید من با این تکنولوژی بدون خاک شگفت زده شده بودم بعد از هفته ها اموزش معتقد شدم که این روش جواب خواهد داد.

نوآوری، نوآوری، نوآوری
با حمایت بیشتر از جانب دولت، آپولینار شروع به کشت ایروپونیک سیب زمینی در شرایط گلخانه در سال ۲۰۱۵ نمود و یک پیشگام در سیستم هواکشت در راواندا شد. با کمک این روش او حالا گیاهچه های سیب زمینی زیادی دارد که برخی از آنها را در زمین میکارد و برخی از آنها را به دیگر کشاورزان میفروشد تا در زمین هایشان بکارند. اپولینار چیزی حدود ۲۵۰۰ نشا در گلخانه خود میکارد که در ۲.۵ ماه محصول میدهند.
از آنجایی که این یک تناوب زراعی نیست من میتوانم سه بار در سال کشت انجام دهم. هنگامیکه مواد مغذی به خوبی تنظیم شده باشند میتوانید مطمئن شوید که به عملکرد خواهید رسید. اما این موضوع در کشت خاکی صحت ندارد.
هنگامیکه اپولینار اولین بار از این روش استفاده کرد هنوز در حال یادگیری بود.
غده هادر هواکشت چهار ماه قبل از زمانیکه بتوانند به گلخانه انتقال داده شوند باید سبز شده باشند. من در ابتدا امکانات ذخیره و انبارداری نداشتم و بسیاری از گیاهچه های سیب زمینی پوسیده میشدند، اپولینار گفت.
در سال ۲۰۱۸ فائو با تخصیص بودجه از اتحادیه اروپا یک پروژه برای بهبود زندگی کشاورزان خرده پا راه اندازی نمود. که باعث ش تولید کارامدتر شود و کشاورزان خرد و بازارهای کوچک رونق بگیرند. در طول پروژه اپولینار برای بهبود ذخیره سیب زمینی تعلیم داده شد و یاد گرفت چگونه با موسسات مالی کار کند تا کسب و کار خود را بهبود بخشد. او یاد گرفت گیاهچه های سیب زمینی را در جعبه هایی نگهداری کند، هنگامیکه آنها آماده انتقال شدند هوای کافی به آنها برسد و کشاورزان انها را راحت تر بردارند

معتقد کردن اهالی راواندا در مورد راه جدید کشاورزی
کشت بدون خاک برای اهالی راواندا یک راه چدید است، بنابراین اپولینار با چالش های تغییر تفکر آنها نیز مواجه بود. با ‌کمک و اموزش های فائو او با استفاده از مدیا شامل رادیو، تلویزیون، روزنامه و اینترنت به مردم اطلاعاتی میداد.
او میگوید آموزش ها چشم مرا به استفاده از رادیو برای افزایش اگاهی بالا برد. از آن پس تقاصا برای گیاهچه های من به طور چشمگیری افزایش پیدا کرد. من با کشاورزان زیادی مواجه شدم که از من کمک میخواستند تا آنها را با ایروپونیک آشنا کنم.
حالا او از دست مشتریانی که سعی میکنند سیستم ایروپونیک را پیاده کنند و گیاهچه تولید نمایند کلافه شده است.اپولینار پسر ۲۰ ساله خودش را نیز مانند ۴۲ کشاورز راواندایی تعلیم داده است.هر چه کشاورزان بیشتری در مورد تکنیک های جدید کشاورزی از رسانه میشنوند تعداد شاگردان او بیشتر میشود و تولید غذا افزایش میابد. کشاورزان قادرند هواکشت را برای پرورش سایر انواع گیاهان نیز استفاده کنند.
جمعیت راواندان در حال افزایش است. ما باید بفکر تکنولوژی های جدید برای افزایش غذای تولیدی باشیم.نوآوری های جدید تصویر کشاورزی را تغییر داده اند. جوانان زیادی به کارهای کشاورزی جذب میشوند .
او میگوید با افزایش جمعیا در جهان نوآوری در متدهای کشاورزی دقیقا همان چیزی است که ما نیاز داریم تا کشاورزی را تقویت کنیم. با تشویق کشاورزان بیشتر به سیستم ایروپونیک ما میتوانیم امنیت غذایی را بطور پایدار تامین کنیم.

منبع

مترجم: نرگس اسدیان

محصولات مرتبط:

1 thoughts on “یک کارآفرین راواندایی بدون خاک و با آب کم سیب زمینی ها را در هوا پرورش میدهد.”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *