خانه » فوائد محلول پاشی

فوائد محلول پاشی

فوائد محلول پاشی

از فوائد محلول پاشی می توان به استفاده بهینه از کودها بدون نیاز به استفاده از انواع سموم اشاره کرد. امروزه بهینه مصرف کود و کاهش مصرف سم یکی از سیاست­ های مطرح شده اخیر است که این روش جهت کاهش مصرف کود و کاهش خطرات محیطی آن یکی از راه کارهای مفید است.

محلول پاشی برگی عناصر غذایی مکمل روش خاکی در استفاده از عناصر میکرو و ماکرو، اسیدهای آمینه، اسیدهای هیومیک و فلویک، هورمون­های رشد گیاهی، عصاره جلبک­های دریایی و هیدرات­های کربن است.

ضرورت محلول پاشی برای خاک

محلول پاشی برگی باعث افزایش کارایی عناصر و جبران کمبود مواد غذایی در مدت زمان کمتر  نسبت به حالت خاک مصرف می‌­شود. بطور کلی از مزایای استفاده از کود مایع به گونه ای است که بیشترین جذب را در گیاه دارد.

همچنین باعث افزایش عملکرد محصول از طریق افزایش سرعت انتقال عناصر غذایی از برگ به سایر اندام­ها بویژه زمانی که برگ به حداکثر اندازه خود رسیده باشد می­شود. علت افزایش عملکرد در حالت محلول، نفوذ مستقیم عناصر در اندام هوایی محصول و جلوگیری از رسوب عناصر در خاک است.

اثر محلول پاشی برروی گیاهان مختلف

طی تحقیقی که در جهت مقایسه حالت محلول پاشی و استفاده خاکی روی گیاه رازیانه انجام گرفت نشان داد که کمیت و کیفیت اسانس این گیاه تحت تاثیر روش کوددهی قرار گرفته و در این حالت نسبت به خاک مصرف افزایش بیشتری را نشان داد.

اسید هیومیک روی بادنجان و فلفل در غلظت­های مختلف باعث افزایش عملکرد و مقدار عناصر پرمصرف در برگ این گیاهان شد. محلول ورمی واش بر روی ریحان برخی خصوصیات مورفولوژیک و میزان ماده موثره این گیاه را تحت تاثیر قرار داد.

در مطالعه­‌ی دیگری که روی گیاه بادرشبو در ارومیه انجام گرفت مشخص شد حالت محلول عصاره کودهای آلی صفات مورفولوژیک و عملکرد کمی و کیفی این گیاه را تحت تاثیر قرار دادند. نتایج این مطالعه نشاد داد تیمارهای محلول پاشی مستقل از اکوتیپ عمل می‌­کنند.

آزمایشی بر روی گیاه آنیسون انجام گرفت که نشان داد آهن عملکرد دانه، اسانس و مقدار کلروفیل این گیاه را افزایش داده و با روی (Zn) این افزایش بیشتر هم شد. این محلول لایه باریکی از عناصر را به طور یکنواخت روی سطح برگ و در درسترس گیاه قرار می­‌دهد که جهت جلوگیری از سوختگی و آرام کردن جذب این عناصر از مواد مرطوب کننده حین محلول پاشی استفاده می­‌شود.

گیاه نعناع نیز تحت تاثیر فوائد محلول پاشی عناصر غذایی قرار گرفته است به طوری که 3 در هزار روی 2/28 درصد اسانس را نسبت به شاهد افزایش داد. از فوائد کودهای آلی در حالت خاک مصرف عناصر غذایی، تعداد مقصد فیزیولوژیکی در اندام‌­های گیاه افزایش می­‌یابد. تحقیقی که توسط عمادی و همکاران در سال 1392 بر روی گندم نان انجام گرفت نشان داد پوترسین و عناصر غذایی عملکرد دانه را تحت تاثیر قرار داده و موجب افزایش عملکرد شد.

محلول ­پاشی عناصر کم مصرف مثل روی، منگنز و مس نسبت به حالت خاک مصرف این عناصر افزایش عملکرد بیشتری در ذرت نشان داد. محلول پاشی عناصر بر روی گندم و یولاف نشان داد که  عملکرد دانه 40 تا 80 درصد افزایش یافت.

اثر اضافه کردن محلول کود بر روی گیاهان

استفاده خاک مصرف عناصر به دلیل بالا بودن میزان آهک خاک در اغلب مناطق کشور باعث کاهش کارایی کود شده و محلول پاشی عناصر این محدودیت جذب خاک را رفع می­‌کند. محلول پاشی گندم با افزایش مقاومت نسبت به گرمای انتهای فصل باعث افزایش سرعت پرشدن دانه و وزن دانه شد.

عناصر با افزایش سطح برگ و دوام آن بر فتوسنتز تاثیر داشته و عملکرد بیولوژیک گیاه را افزایش می­‌دهد. محلول پاشی روی و منگنز بر روی گیاه گلرنگ باعث افزایش عملکرد دانه این گیاه شد.

نتایج مطالعه‌­ی محمودی و همکاران روی برنج نشان داد عناصر در مراحل حداکثر پنجه زنی+آغاز تشکیل خوشه از نظر اقتصادی و اثربخشی کارایی بالای دارد.

محلول پاشی با کاهش مدت زمان استفاده و جذب عناصر موجب افزایش کارایی می‌­شوند و با افزایش میزان جذب کارایی عناصر غذایی را افزایش می‌­دهند عناصر با افزایش کربوهیدرات گیاه، افزایش فعالیت­های بیوشیمیایی برگ و افزایش کلروفیل و کارتنوئید میزان فتوسنتز را افزایش می‌­دهد. کود محلول دو در هزار ترکیبات سیلیسی در پسته با تحریک عوامل رشدی و افزایش تولید ماده خشک موجب افزایش عملکرد گیاه می­‌شود.

فوائد محلول پاشی

4 thoughts on “فوائد محلول پاشی”

  1. Pingback: کودهای کلات آهن (مایع) 10%

  2. Pingback: تاثیر عناصر میکرو و ماکرو بر عملکرد انگور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *