پنجمین جلسه آموزشی مرکز مشاوره میکرولایز برگزار شد.

پنجمین جلسه آموزشی “مرکز مشاوره میکرولایز” با موضوع “توصیه های کودی و نمونه برداری خاک” در تاریخ ۱۱ خرداد ۱۴۰۰ با تدریس آقای دکتر بابک متشرع زاده برگزار شد. در انتهای جلسه ، نشست پرسش و پاسخ راجع به “بررسی موانع جذب عناصر ریزمغذی و فاصله زمانی بین جذب و مصرف عناصر مغذی ” انجام شد.

The fifth training session of ” Microlize Consulting Center ” on the subject of “Fertilizer recommendations and soil sampling” was held on  ۱June 2021  with the teaching of Dr. Babak Motesharzadeh. At the end of the session, a Q&A session was held on “Study of barriers to the absorption of micronutrients and the time interval between absorption and consumption of nutrients.”

پاسخ به دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند

مطالب پیشنهادی

جدیدترین مطالب