طریقه میکرولایز کردن درخت انگور

طریقه میکرولایز کردن درخت انگور

طریقه استفاده از کود انگور میکرولایز

 

زمان مصرف نوع کود نحوه مصرف میزان مصرف
آغاز رویش برگ­ها Microlize Fe Chelate 14.5%
Microlize N 30%
Microlize NPK 20-20-20
همراه آبیاری ۴-۶ کیلو در هکتار
۱۰-۱۵ لیتر در هکتار
۱۰-۱۵ کیلو در هکتار
آغاز گلدهی (تورم جوانه) Microlize P 55
Microlize Gold
Microlize K 35%
Microlize Fruit Set
همراه آبیاری
محلول­پاشی
۳-۵ کیلو در هکتار
۲-۴ کیلو در هکتار۲ کیلو در هزار لیتر آب
۱ کیلو در هزار لیتر آب
آغاز تشکیل میوه Microlize Zn Chelate 20%
Microlize NPK 20-20-20Microlize Ca + B Chelate
Microlize 4-4-6
همراه آبیاری
محلول­پاشی
۴-۶ کیلو در هکتار
۱۰-۱۵ کیلو در هکتار۱لیتر در هزار لیتر آب
۲ کیلو در هزار لیتر آب
درشت شدن میوه Microlize N 30%
Microlize K 35%Microlize Ca Chelate14%
همراه آبیاری
محلول­پاشی
۱۰-۱۵ لیتر در هکتار
۴-۶ کیلو در هکتار۱ لیتر در هزار لیتر ابرسیدن میوه
رسیدن میوه Microlize NPK 10-10-40
Microlize K 35%
همراه آبیاری
محلول­پاشی
۱۰-۱۵ کیلو در هکتار
۲ کیلو در هزار لیتر آب

 

 

 

 

 

 

 

 

*در مراحلی که محلول­پاشی توصیه شده است حداقل تکرار ۲ مرتبه است.

بر اساس تصویر زیر، می توان مراحل مختلف رشد انگور را که در جدول درج شده است، مشاهده نمائید.

 

طریقه میکرولایز کردن درخت انگور

طریقه میکرولایز کردن درخت انگور

 

برای مشاهده فایل pdf توصیه تغذیه ای انگور کلیک کنید؛ البته می توانید به جای این فرمول از کود انگور میکرولایز نیز استفاده نمائید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *