کود فروت ست میکرولایز

کود فروت ست میکرولایز

تاثیر مطلوب کود فروت ست میکرولایز در تحریک گل انگیزی، ایجاد مقاومت بسیار بالا درگیاه در برابر ریزش گل ها و میوه ها، جذب بسیار بالا، ممانعت از سفت و سخت شدن پوست میوه ها، افزایش لقاح و کاهش سال آوری، جلوگیری از کوتاه قدی گیاهان، افزایش مقاومت گیاه نسبت به تنش های محیطی از قبیل شوری و سرمازدگی و …

کود فروت ست میکرولایز ایده آل برای ایجاد مقاومت نسبت به سرمای زمستان و محرک رشد زایشی است. از مهم ترین اقدامات در تغذیه علمی باغات استفاده از کود فروت ست (ازت، روی و بر) است.

محلول پاشی کود فروت ست در مرحله تورم جوانه ها یکی از مهم ترین ترین مراحل محلول پاشی در باغات میوه است. همزمان با شروع مرحله تورم جوانه ها، یکسری از عناصر غذایی از دیگر اندام های گیاه به سمت جوانه ها حرکت می کنند.

بررسی های انجام شده، سه عنصر غذایی ازت (N)، روی (Zn) و بور (B) را در این جا به جایی مهمتر از سایر عناصر گزارش کرده اند. به همین دلیل در برنامه محلول پاشی مرحله تورم جوانه ها، ترکیبات کودی که حاوی این سه عنصر باشند، توصیه می شود.

محلول پاشی کود فروت ست در باغات، پس از برداشت محصول و قبل از برگریزان اکیدا توصیه می شود، که نقش اساسی در تشکیل و تکامل تخمک و افزایش میزان گرده افشانی موثر در بهار سال بعد دارد.

علاوه بر این، محلول پاشی بعد از برداشت، مقاومت جوانه های گل را نسبت به سرمای زمستانه و بهاره افزایش داده و در تغذیه اول فصل و رشد درخت موثر است؛ زیرا در ابتدای فصل، بخش هوایی درخت شامل جوانه های زایشی (گل) و رویشی (برگ) فعالیت خود را با رشد سریع آغاز می کنند.

 از دیگر دلایل استفاده از کود فروت ست میکرولایز جلوگیری از سال آوری باغات است. سال آوری به معنای تولید محصول بیشتر در یک سال و عدم تولید یا تولید محصول کمتر در سال بعد است. آنچه در ارتباط مستقیم با تولید محصول می توان اشاره داشت، جوانه های زایشی و تولید گل است.

پس در سال آور یا پر بار درخت تعداد جوانه های زایشی بیشتر و تولید گل بیشتر خواهد داشت و در سال کم بار یا نیاور، تعداد جوانه های زایشی کم بوده و یا درخت هیچ جوانه زایشی تولید نخواهد کرد. حال برای یافتن علت سال آوری باید بدنبال علت عدم تولید یا تولید بیش از حد جوانه های زایشی باشیم.

چنانچه به موقعیت درخت در سال پربار توجه کنیم، آخر فصل یعنی در زمان برداشت، درختی را خواهیم داشت که در حال ریزش یا از دست دادن جوانه های سال بعد خود است. در واقع این گونه می توان بیان داشت که در سال پر بار، درخت میوه در صورت کمبود مواد غذایی و عدم تغذیه درست قادر نیست تمام نیاز غذایی میوه ها را تامین نموده و لذا میوه ها در زمان پرشدن، از محتوای مواد غذایی موجود در جوانه های سال بعد بهره می گیرند.

به عبارتی، آنها را تخلیه می نمایند و یا میوه ها مانع از رسیدن مواد غذایی به جوانه های سال بعد می شوند. چرا که میوه ها در سر راه عبور مواد غذایی از برگ به جوانه ها قرار دارند. پس جوانه های سال آینده خصوصا در سال پر بار درخت، مواد غذایی کمتری دریافت می کنند و یا مواد غذایی خود را ازدست داده و تخلیه می شوند.

لذا با ضعیف شدن این جوانه ها زمینه برای ریزش آنها فراهم می شود. درختی که به دلیل ضعف و خستگی، جوانه های خود را از دست داده است، دیگر توان تولید محصول مناسب را ندارد. پس به دلیل نداشتن جوانه های زایشی محصولی تولید نخواهد شد؛ یعنی درخت در سال نیاور خود است.

در این مرحله برای جلوگیری از بروز چنین مشکلی استفاده از فروت ست میکرولایز اهمیت دارد همچنین برای مرتفع کردن این مشکل باید تلاش نمود در سال پر بار، جوانه های زایشی بیشتری را حفظ کرد که این تنها با تغذیه کافی و درست درخت امکان پذیر است.

 کود فروت ست میکرولایز همچنین در کشت صیفی جات و محصولات جالیزی، در مرحله پیش از گلدهی توصیه می شود.

بهترین زمان استفاده از فروت ست

  • بعد از برداشت محصول و در مورد گیاهان خزان کننده بعد از برداشت و قبل از خزان برگ
  • زمان تورم جوانه ها زیرا در این زمان پوست نازک و قهوه ای روی جوانه ها قابلیت جذب عناصر را از طریق محلول پاشی دارد.
    لازم به ذکر است در مناطقی که میزان بور در آب آبیاری و برگ بالا باشد (مسمومیت) بور بایستی ازترکیب فروت ست حذف شود

مقدار و دستور مصرف کود فروت ست

 

محلول پاشی: ۱ در هزار

(در گیاهان حساس با دز ۰/۵ در هزار در اوایل فصل توصیه می شود )

در صورت نیاز تکرار مصرف بلامانع است.

تجزیه ضمانت شده
روی کلاته ۲۰ درصد Zn
نیتروژن محلول ۸ درصد N
بُر محلول ۱۵۰۰ ppm B

 

7 thoughts on “کود فروت ست میکرولایز”

    1. بسیارى از عناصر غذایی در هنگام جذب از ریشه گیاهان جذب می شوند بنابراین حفر چاله ها در یک و نیم متر از تنه درختان باعث تحریک گسترش ریشه ها جهت پیدا کردن مواد غذایی در خاک می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *