طریقه میکرولایز کردن درخت انگور

طریقه استفاده از کود انگور میکرولایز   زمان مصرف نوع کود نحوه مصرف میزان مصرف آغاز رویش برگ­ها Microlize Fe Chelate 14.5% Microlize N 30% Microlize NPK 20-20-20 همراه آبیاری ۴-۶ کیلو در هکتار ۱۰-۱۵ لیتر در هکتار ۱۰-۱۵ کیلو در هکتار آغاز گلدهی (تورم جوانه) Microlize P 55 Microlize

بیشتر بخوانید »

طریقه میکرولایز کردن درخت انگور

طریقه استفاده از کود انگور میکرولایز   زمان مصرف نوع کود نحوه مصرف میزان مصرف آغاز رویش برگ­ها Microlize Fe Chelate 14.5% Microlize N 30% Microlize NPK 20-20-20 همراه آبیاری ۴-۶ کیلو در هکتار ۱۰-۱۵ لیتر در هکتار ۱۰-۱۵ کیلو در هکتار آغاز گلدهی (تورم جوانه) Microlize P 55 Microlize

بیشتر بخوانید »