طریقه میکرولایز کردن درخت انگور

طریقه استفاده از کود انگور میکرولایز   زمان مصرف نوع کود نحوه مصرف میزان مصرف آغاز رویش برگ­ها Microlize Fe Chelate 14.5% Microlize N 30% Microlize NPK 20-20-20 همراه آبیاری ۴-۶ کیلو در هکتار ۱۰-۱۵ لیتر در هکتار ۱۰-۱۵ کیلو در هکتار آغاز گلدهی (تورم جوانه) Microlize P 55 Microlize

بیشتر بخوانید »
تغذیه گردو

تغذیه گردو|علت سیاه شدن مغز گردو

بررسی علل چروک و سیاه شدن مغز گردو و روش های تغذیه گردو توصیه تغذیه ای گردو یکی از درختان فندقه مهم در ایران درخت گردو است که از شمال و مرکز ایران در استان کهگیلویه و بویراحمد، استان بوشهر، فارس، اصفهان و خوزستان کشت می‌شود. تغذیه گردو از اهمیت

بیشتر بخوانید »

طریقه میکرولایز کردن درخت انگور

طریقه استفاده از کود انگور میکرولایز   زمان مصرف نوع کود نحوه مصرف میزان مصرف آغاز رویش برگ­ها Microlize Fe Chelate 14.5% Microlize N 30% Microlize NPK 20-20-20 همراه آبیاری ۴-۶ کیلو در هکتار ۱۰-۱۵ لیتر در هکتار ۱۰-۱۵ کیلو در هکتار آغاز گلدهی (تورم جوانه) Microlize P 55 Microlize

بیشتر بخوانید »
تغذیه گردو

تغذیه گردو|علت سیاه شدن مغز گردو

بررسی علل چروک و سیاه شدن مغز گردو و روش های تغذیه گردو توصیه تغذیه ای گردو یکی از درختان فندقه مهم در ایران درخت گردو است که از شمال و مرکز ایران در استان کهگیلویه و بویراحمد، استان بوشهر، فارس، اصفهان و خوزستان کشت می‌شود. تغذیه گردو از اهمیت

بیشتر بخوانید »