شرح خدمات مرکز مشاوره میکرولایز

ردیف

شرح
۱مشاوره سرمایه گذاری
۲

مشاوره فنی از فرمولاسیون تا تکنولوژی تولید کودهای کلاته میکرو و ماکرو

۳

مشاوره تا راه اندازی خط تولید کودهای کلاته میکرو و ماکرو همراه با اموزش تیم تولید

۴

مشاوره فنی تا تولید محصول، مطابق با فرمولاسیون مورد نیاز متقاضی

۵

مشاوره و خدمات بازاریابی داخلی و خارجی نهاده های کشاورزی 

۶

مشاوره و خدمات بازرگانی خارجی از ثبت سفارش تا تحویل و انجام فرایند اخذ مجوزهای ثبت کودی موسسه تحقیقات آب و خاک ایران

۷

ارائه خدمات آموزشی و مشاوره علوم کشاورزی در بخش های تغذیه گیاهی ، تامین نهاده ها ، سیستم های آبیاری، خاک شناسی و اصلاح خاک  و غیره.

۸

مشاوره ، طراحی و راه اندازی سایت تخصصی  کشاورزی همراه با  مدیریت تولید محتوا و خدمات seo

۹

استقرار نرم افزار مدیریت فروش و  CRM کاستومایز شده برای صنعت تولید و توزیع نهاده های کشاورزی (همراه با آموزش)

۱۰

استقرار به روز ترین بانک اطلاعات فروشگاههای کود و سم سراسر ایران ( حاصل بیش از ۱۰ سال بازاریابی میدانی وتحقیقات و رصد بازار)