Skip to content

تاثیر عناصر میکرو و ماکرو بر خواص کمی و کیفی انگور

  اثر عناصر میکرو و ماکرو بر انگور

  تغذیه بهینه و استفاده از عناصر میکرو و ماکرو یکی از عوامل بسیار مهم در افزایش باردهی و خصوصیات کمی و کیفی انگور است. استفاده درست از این عناصر در کنار توسعه رشد گیاه، کارایی کود را افزایش  و موجب صرفه جویی در مصرف کود می‌­شود.

  جهت بررسی اثر عناصر مغذی خاک بر ویژگی­‌های کمی و کیفی انگور تحقیقی ۲ ساله در قزوین انجام گرفت که شامل ۸ تیمار در ۳ تکرار و در قالب طرح بلوک­‌های کامل تصادفی بود.

  طبق نتایج بدست آمده تمامی خصوصیات مورد بررسی در این تحقیق بین تمامی تیمارهای اعمال شده با این مواد اختلاف معنی دار با شاهد نشان دادند. مصرف این عناصر به ویژه گوگرد و پتاسیم (ماکرو) برای افزایش عملکرد و خصوصیات کمی و کیفی انگور ضروری است.

  نقش عناصر میکرو و ماکرو بر تغذیه خاک

  نقش تغذیه و  استفاده از عناصر میکرو و ماکرو روی محصولات زیادی بررسی شده است. تغذیه مناسب یکی از عوامل بسیار مهم در باردهی و شکل دهی خصوصیات کمی و کیفی انگور است که باعث افزایش عملکرد محصول می­‌شود. مواد مغذی نقش‌­های متفاوتی در واکنش­‌های فیزیولوژیکی انگور به عهده دارند که بیشترین تاثیر این عناصر بر متابولیت­ های حاصل از فتوسنتز است.

  محلول پاشی عناصر میکرو و ماکرو در افزایش عملکرد و کیفیت انگور و مصرف بهینه کودها نقش بسزایی دارند. تغذیه در طول رشد و پس از برداشت محصول موجب افزایش مقدار عناصر در گیاه می­‌شود. مقدار و نسبت عناصر میکرو و ماکرو بر کیفیت و کمیت میوه انگور تاثیر دارد.

  در مورد نقش اوره در انگور نتایج متفاوتی بدست آمده است، درخت در اوایل بهار از نیتروژن ذخیره ای که دارد تغذیه می­‌کند و در طول مدت رشد با محلول پاشی اوره، نیتروژن مورد نیاز گیاه تامین می­‌شود. جهت اطلاعات بیشتر درباره کود های میکرو می توانید اینجا کلیک کنید.

  محلول پاشی اوره نسبت به خاک مصرف آن ۴ برابر کارایی دارد. نیتروژن اسیدیته میوه و تعداد حبه در خوشه را تحت تاثیر قرار می ­دهد. پتاسیم با نقشی که در فتوسنتز و فعال کردن بسیاری از آنزیم­‌ها دارد تعداد خوشه و تعداد حبه در خوشه را افزایش می­‌دهد. پتاسیم موجود در برگ باعث افزایش اندازه میوه می­‌شود.

  محلول­پاشی سولفات روی یک هفته قبل از باز شدن گل­‌ها  باعث افزایش تشکیل میوه؛ تعداد و وزن خوشه و میزان محصول می­‌شود. طی مطالعه که در  سال ۲۰۰۱ روی عناصر بور، روی و اوره (عناصر میکرو  ماکرو) انجام گرفت مشخص شد عنصر روی نسبت به بور تاثیر بیشتری روی تشکیل میوه دارد.

  آزمایش اثر عناصر میکرو و ماکرو بر گیاه

  این آزمایش در قالب طرح بلوک­ های کامل تصادفی با ۸ تیمار و ۳ تکرار در قزوین انجام شد. تیمارها شامل عناصر میکرو و ماکرو به صورت:

  ۱-نیتروژن و فسفر
  ۲- نیتروژن، فسفر وپتاسیم
  ۳- نیتروژن، فسفر، پتاسیم، گوگرد
  ۴- نیتروژن، فسفر، پتاسیم، گوگرد و منگنز
  ۵- نیتروژن، فسفر، پتاسیم، گوگرد، منگنز و روی
  ۶- نیتروژن، فسفر، پتاسیم، گوگرد، منگنز، روی و آهن
  ۷- نیتروژن، فسفر، پتاسیم، گوگرد، منگنز، روی، آهن و مس
  ۸- نیتروژن، فسفر، پتاسیم، گوگرد، منگنز،روی ،آهن، مس و بور بودند.

  کوددهی خاکی برای عناصر فسفر، پتاسیم و گوگرد ابتدای بهار، عناصر میکرو و نیتروژن قبل از گلدهی و با شروع فصل رشد انجام گرفت.

  نمونه برداری خاک هم از دو عمق ۳۰-۰ و ۶۰- ۳۰ سانتی متری انجام شد.

  عملکرد میوه در برابر ورود مواد مغذی به خاک

  با توجه به نتایج به دست آمده طی این مطالعه عملکرد میوه در هکتار، در سطح یک درصد معنی دار بود. بیشترین عملکرد از تیمار ۸ یعنی ترکیب عناصر میکرو و ماکرو (نیتروژن، فسفر، پتاسیم، گوگرد، منگنز، روی، آهن، مس و بور) بدست آمد.

  بیشترین میانگین وزن خوشه مربوط به تیمار ۶ (نیتروژن، فسفر، پتاسیم، گوگرد، منگنز روی و آهن) و۷ (نیتروژن، فسفر، پتاسیم، گوگرد، منگنز، روی، آهن و مس) بود.

  بالاترین وزن حبه از تیمار ۴ (نیتروژن، فسفر، پتاسیم، گوگرد و منگنز) به دست آمد.

  میانگین طول خوشه تیمار ۸ (نیتروژن، فسفر، پتاسیم، گوگرد، منگنز، روی، آهن، مس و بور) از بقیه تیمارها بالاتر بود.

  بیشترین میزان قطر حبه مربوط به تیمار ۶ (نیتروژن، فسفر، پتاسیم، گوگرد، منگنز روی و آهن) بود. تیمارهای ترکیب عناصر ماکرو و میکرو (۴ ،۷ و ۸) بالاترین بازارپسندی  و کیفیت ظاهری را نشان دادند.

  بیشترین درصد قند از تیمار ۴ (نیتروژن، فسفر، پتاسیم، گوگرد و منگنز) و تیمار ۷(نیتروژن، فسفر، پتاسیم، گوگرد، منگنز،روی ،آهن و مس) بدست آمد ولی از نظر اسیدیته بین تیمارها اختلاف معنی دار وجود نداشت.

  مطالعه ای روی شرایط تغذیه ای باغات انگور در سال ۱۳۷۹ توسط آقای دکتر ملکوتی و همکاران انجام گرفت که مشخص کرد پایین بودن عملکرد باغات مربوط به عدم مصرف درست کودها، بالا بودن pH، آهکی بودن خاک و بی کربنات موجود در آب آبیاری است که با متعادل کردن مصرف کود میزان محصول و کیفیت آن افزیش پیدا می­کند.

  نحوه مصرف عناصر میکرو و ماکرو در خاک

  برای افزایش کمیت و کیفیت محصول و سلامت جامعه استفاده درست ازعناصر میکرو و ماکرو بویژه گوگرد و پتاسیم نقش بسیار مهمی دارد، از اینرو مصرف کودهای شیمیایی با توجه به آزمون خاک در باغات انگور بسیار ضروری و مهم است.

  درباره  تاثیر عناصر میکرو و ماکرو بر عملکرد انگور بیشتر بخوانید.

  [WPSM_AC id=5568]

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *