علائم کمبود پتاسیم

  1. در کمبود پتاسیم، نوک برگ ها و حاشیه آنها در برگ های پایینی دچار سوختگی می گردد که به آن اصطلاحاً نوک سوختگی یا لب سوختگی گفته می شود.
  2. پتاسیم در ایجاد مقاومت به خشکی گیاه نقش دارد و زمانی که کمبود پتاسیم در گیاه بوجود آید تشنگی گیاه سریع تر خودش را نشان می دهد و گیاه سریعاً پژمرده شده و شادابی خود را از دست می دهد.
  3. گیاهانی که با کمبود پتاسیم مواجه می‌شوند کم‌ رشد بوده و معمولا نسبت به بیماری‌ها حساس‌تر هستند.

 

کلمه کلات از واژه یونانی chele گرفته شده که به چنگال خرچنگ اشاره دارد.  به عبارت دیگر “کلات” به حالتی گفته می شود که یک یون فلزی توسط مولکول آلی بزرگتری در بر گرفته شود که به این مولکول بزرگتر اصطلاحا  لیگاند یا کلات کننده گفته می شود. کودهای کلاته با این مکانیزم تولید می شوند. عناصر کلات شده  در داخل خاک از اکسیداسیون ، رسوب و بی حرکتی محافظت می شوند زیرا مولکول آلی (لیگاند) می تواند با تشکیل یک حلقه از ان عنصر محافظت نماید و به عنوان یک حمل کننده عمل نماید.

خانم دکتر سارا نوروزی در این ویدیوی آموزشی پاسخ می دهند.

خانم دکتر سارا نوروزی در این ویدیوی آموزشی پاسخ می دهند.

خانم دکتر سارا نوروزی در این ویدیوی آموزشی پاسخ می دهند.

آقای دکتر بابک متشرع زاده در این ویدیوی آموزشی پاسخ می دهند.

آقای دکتر بابک متشرع زاده در این ویدیوی آموزشی پاسخ می دهند.

آقای دکتر مجتبی بنی بیات در این ویدیوی آموزشی پاسخ می دهند.

آقای دکتر بابک متشرع زاده در این ویدیوی آموزشی پاسخ می دهند.

آقای دکتر مجتبی بنی بیات در این ویدیوی آموزشی پاسخ می دهند.

آقای دکتر مجتبی بنی بیات در این ویدیوی آموزشی پاسخ می دهند.

آقای دکتر بابک متشرع زاده در این ویدیوی آموزشی پاسخ می دهند.

آقای دکتر مجتبی بنی بیات در این ویدیوی آموزشی پاسخ می دهند.

آقای دکتر بابک متشرع زاده در این ویدیوی آموزشی پاسخ می دهند.

آقای دکتر بابک متشرع زاده در این ویدیوی آموزشی پاسخ می دهند.

پاسخ دکتر بابک متشرع زاده دانشیار دانشگاه تهران مدرس مرکز مشاوره میکرولایز در این حوزه:

از آنجا که نیتروژن پرنیازترین ماده غذایی در سراسر دنیا برای تمامی محصولات باغی و کشاورزی است؛ بنابراین داشتن نسبت مناسب کربن به نیتروژن مفید و ضروری است.

در این باره نیتروژن، کربن و گوگرد هم چرخه وجود دارد هم بازچرخه

پس نسبت کربن به نیتروژن بسیار مهم است چون این نسبت برای میکروارگانیسم ها به عنوان جز جدایی ناپذیر زیست بوم ما که بسیاری از چرخه ها به آن وابسته هستند، ضروری است.

نکات ذکر شده، مقدمه کلیپ کاربردی و مفید دکتر متشرع زاده درباره این موضوع است.

آقای دکتر حسین حکم آبادی، کارشناس برجسته تغذیه پسته، در این ویدیو در باب اهمیت مصرف کودهای گوگردی در باغات پسته و عدم جواب دهی مناسب سموم در کنترل پسیل پسته نکات ارزنده ای را توصیه می کنند. و همچنین به کشاورزان تاکید می کنند نسبت به جلوگیری از سوزندگی گوگرد و آسیب های احتمالی آن دقت لازم را مبذول دارند که از آن جمله به عدم کوددهی در زمان تشنگی درخت و انجام کوددهی در دمای زیر ۴۰ درجه سانتیگراد اشاره می گردد.

بیش از 140 سال است که از روغن های کشاورزی برای سمپاشی درختان میوه استفاده می شود. روغن ولک یکی از روغن های کشاورزی است که برای از بین بردن حشرات و کنه ها و تامین نیاز های سرمایی درختان پسته کاربرد دارد. در این ویدیو، آقای دکتر حسین حکم آبادی، کارشناس معتبر تغذیه پسته، در باب این محصول و جایگزین هایی چون دورمکس(سیانامید هیدروژن) توضیحاتی را ارائه می دهند و در رابطه با سمی بودن این جایگزین که تاثیرات به مراتب بهتری نسبت به روغن ولک دارد تاکید می کنند.