فراخوان مسابقه عکاسی میکرولایز

شرکت دانش بنیان فن آوری رگبرک مهر پاسارگاد در نظر دارد اولین مسابقه عکاسی “میکرولایز” را برگزار نماید. سوژه ۱: عکاسی از محصولات کشاورزی زراعی ، باغی و گلخانه ای با عملکرد کمی و کیفی بالا از زمین شما سوژه ۲: عکاسی از پوشش گیاهی و  فضای سبز شهری منطقه زندگی

بیشتر بخوانید »

فراخوان مسابقه عکاسی میکرولایز

شرکت دانش بنیان فن آوری رگبرک مهر پاسارگاد در نظر دارد اولین مسابقه عکاسی “میکرولایز” را برگزار نماید. سوژه ۱: عکاسی از محصولات کشاورزی زراعی ، باغی و گلخانه ای با عملکرد کمی و کیفی بالا از زمین شما سوژه ۲: عکاسی از پوشش گیاهی و  فضای سبز شهری منطقه زندگی

بیشتر بخوانید »