حیف و میل مواد غذایی را کم کنیم

  پروفسور آندره سیگره به شما می گوید چگونه ضایعات مواد غذایی را کاهش دهید و چرا این کار اهمیت بسیار زیادی دارد. پس از دهه ها  ، “گرسنگی در سطح جهان” دوباره در حال افزایش است. در سال ۲۰۱۹ ، ۸.۹ درصد از مردم جهان از سطح گرسنگی شدید

بیشتر بخوانید »

داده های آنلاین ، کلید کشاورزی دقیق

  برای ساده سازی نظارت بر مزارع ،شرکت EOS  برنامه “نظارتِ محصول” را طراحی کرده است. این برنامه از یک بستر دیجیتال و از پوشش اطلاعاتی ماهواره برای سرعت بخشیدن به تصمیم گیری کشاورزان استفاده می کند. کشاورزان با استفاده ازآن مراقبت از مزرعه خود را ازدست نخواهند داد.  

بیشتر بخوانید »

چگونه ژاپن بدون زمین و نیروی کار، انقلابی در صنعت کشاورزی ایجاد کرده است.

“یوئیچی موری” با الهام گرفتن از الیاف مورد استفاده در کلیه های مصنوعی ( (artificial kidneys اقدام به تولید فیلم های پلیمری نموده و آن را در کشاورزی مورد استفاده قرار می دهد. میوه ها و سبزیجاتی که “یوئیچی موری” کشت می کند نیازی به خاک ندارند. ریشه آنچه او

بیشتر بخوانید »

فناوری دیجیتال، کشاورزی پایدار

  نگرانی های فزاینده ای در مورد کشاورزی پایدار وجود دارد ، از جمله،کمبود آب پیش بینی شده تا سال ۲۰۳۰. به منظور حل این مسئله ، استفاده از فناوری دیجیتال درکشاورزی در کشور پیشرفته ای چون ژاپن گسترش یافته است. کشاورزان باتجربه ، به لطف تجارب گسترده  و دانش

بیشتر بخوانید »

نوآوری های کشاورزی

چگونه می خواهیم جمعیت رو به رشد جهان را تا سال ۲۰۵۰ تغذیه کنیم؟ چگونه می خواهیم تولید مواد غذایی خود را دو برابر کنیم و چگونه به کشاورزیِ پایدار خواهیم رسید؟ تمام پاسخ ها شامل استفاده از فناوری های مدرن در کشاورزی است. فناوری پیشرفته، توانایی رشد و مقاوم

بیشتر بخوانید »

پهبادهای پیشرفته کشاورزی Nileworks

گروه سومیتومو ژاپن در اکتبر ۲۰۱۷ در شرکت سازنده پهبادهای کشاورزی Nileworks سرمایه گذاری کرد. توانایی برجسته فناوری در شرکت Nileworks انگیزه این سرمایه گذاری بود. پهبادهای این شرکت فقط ۳۰ سانتی متر بالاتر از سطح مزارع برنج ، در یک مسیر از پیش برنامه ریزی شده پرواز می کنند

بیشتر بخوانید »

تراکتورهای فوق پیشرفته شرکت Deere

پیشرفت در فناوری ساخت ماشین الات مدرن بدان معنی است که کشاورزان به جدیدترین و گرانترین تجهیزات برای تولید کم هزینه روی آورده اند و تراکتورهای جدید جایگزین قدیمی ترین ناوگان تراکتور در بیش از یک دهه هستند. Deere & co  و مشتریانش روی آنچه آن را “کشاورزی دقیق” می

بیشتر بخوانید »

حیف و میل مواد غذایی را کم کنیم

  پروفسور آندره سیگره به شما می گوید چگونه ضایعات مواد غذایی را کاهش دهید و چرا این کار اهمیت بسیار زیادی دارد. پس از دهه ها  ، “گرسنگی در سطح جهان” دوباره در حال افزایش است. در سال ۲۰۱۹ ، ۸.۹ درصد از مردم جهان از سطح گرسنگی شدید

بیشتر بخوانید »

داده های آنلاین ، کلید کشاورزی دقیق

  برای ساده سازی نظارت بر مزارع ،شرکت EOS  برنامه “نظارتِ محصول” را طراحی کرده است. این برنامه از یک بستر دیجیتال و از پوشش اطلاعاتی ماهواره برای سرعت بخشیدن به تصمیم گیری کشاورزان استفاده می کند. کشاورزان با استفاده ازآن مراقبت از مزرعه خود را ازدست نخواهند داد.  

بیشتر بخوانید »

چگونه ژاپن بدون زمین و نیروی کار، انقلابی در صنعت کشاورزی ایجاد کرده است.

“یوئیچی موری” با الهام گرفتن از الیاف مورد استفاده در کلیه های مصنوعی ( (artificial kidneys اقدام به تولید فیلم های پلیمری نموده و آن را در کشاورزی مورد استفاده قرار می دهد. میوه ها و سبزیجاتی که “یوئیچی موری” کشت می کند نیازی به خاک ندارند. ریشه آنچه او

بیشتر بخوانید »

فناوری دیجیتال، کشاورزی پایدار

  نگرانی های فزاینده ای در مورد کشاورزی پایدار وجود دارد ، از جمله،کمبود آب پیش بینی شده تا سال ۲۰۳۰. به منظور حل این مسئله ، استفاده از فناوری دیجیتال درکشاورزی در کشور پیشرفته ای چون ژاپن گسترش یافته است. کشاورزان باتجربه ، به لطف تجارب گسترده  و دانش

بیشتر بخوانید »

نوآوری های کشاورزی

چگونه می خواهیم جمعیت رو به رشد جهان را تا سال ۲۰۵۰ تغذیه کنیم؟ چگونه می خواهیم تولید مواد غذایی خود را دو برابر کنیم و چگونه به کشاورزیِ پایدار خواهیم رسید؟ تمام پاسخ ها شامل استفاده از فناوری های مدرن در کشاورزی است. فناوری پیشرفته، توانایی رشد و مقاوم

بیشتر بخوانید »

پهبادهای پیشرفته کشاورزی Nileworks

گروه سومیتومو ژاپن در اکتبر ۲۰۱۷ در شرکت سازنده پهبادهای کشاورزی Nileworks سرمایه گذاری کرد. توانایی برجسته فناوری در شرکت Nileworks انگیزه این سرمایه گذاری بود. پهبادهای این شرکت فقط ۳۰ سانتی متر بالاتر از سطح مزارع برنج ، در یک مسیر از پیش برنامه ریزی شده پرواز می کنند

بیشتر بخوانید »

تراکتورهای فوق پیشرفته شرکت Deere

پیشرفت در فناوری ساخت ماشین الات مدرن بدان معنی است که کشاورزان به جدیدترین و گرانترین تجهیزات برای تولید کم هزینه روی آورده اند و تراکتورهای جدید جایگزین قدیمی ترین ناوگان تراکتور در بیش از یک دهه هستند. Deere & co  و مشتریانش روی آنچه آن را “کشاورزی دقیق” می

بیشتر بخوانید »