کود آهن

کلات آهن 6%

خواص و مزایای کود کلات آهن پودری ۶% برای افزایش فتوسنتز، گلدهی، کیفیت و عملکرد محصول

استفاده از کود کلات آهن ۶% جهت افزایش سطح برگ گیاه، اصلاح خواص شیمیایی و فیزیکی خاک، ماندگاری بالا در اطراف محیط ریشه، قابلیت مصرف… Read More »خواص و مزایای کود کلات آهن پودری ۶% برای افزایش فتوسنتز، گلدهی، کیفیت و عملکرد محصول