کود ان پی کی

کود ان پی کی چرا، چگونه و چه زمانی از آن استفاده کنیم؟

عوامل مختلفی در عملکرد گیاهان تاثیر دارد در این میان تأثیر کودهای ان پی کی بر گیاهان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. چرا که اثر مستقیمی بر غلظت عناصر غذایی و خصوصیات بافت خاک می‌گذارد. افزایش عملکرد گیاهان در شرایط مختلف کشت به طور زیادی تحت تاثیر سطوح عناصر

بیشتر بخوانید »
کودهای آلی

آشنایی با مواد معدنی و آلی تشکیل دهنده خاک

کلوئیدهای خاک کلوئیدهای خاک فعالترین ذرات خاک هستند که به صورت معدنی (رس)، آلی (هوموس) در خاک موجودند. کلوئیدها بخاطر ریز بودن، سطحی وسیع دارند. بعنوان مثال سطح بیرونی یک گرم رس هزار برابر سطح بیرونی یک گرم شن می باشد. مواد رسی و هوموسی خاک دارای بار الکتریکی منفی

بیشتر بخوانید »

تفاوت ها و شباهت های انوع حبوبات

حبوبات از نظر ترکیبات دانه به دو گروه تقسیم میگردند: الف) حبوباتی که انرژی در آنها به صورت چربی ذخیره میگردد مانند : بادام زمینی، سویا و لوپین ب) حبوباتی که انرژی در آنها به صورت نشاسته یا قند ذخیره میشود مانند، نخود، لوبیا، لپه و… مقدار پروتئین حبوبات تقریبا

بیشتر بخوانید »
کود سولفات روی

تاثیر کود سولفات روی بر فعالیت های آنزیمی، هورمون های گیاهی و تلقیح گل

کود سولفات روی رنگ سفیدی دارد که به صورت کریستالی یا گرانوله به فروش می رسد؛ این ترکیب شیمیایی نوعی نمک معدنی است که به عنوان کود سولفاته در کشاورزی کاربرد دارد. درصد خلوص این کود در کارخانجات تولیدی کود متفاوت است که بسته به نوع مصرف در بازه ۱۸

بیشتر بخوانید »

ریزوسفر : فضایی برای فعالیت های آنزیمی، هورمون های گیاهی و مولکول های محرک رشد در محیط اطراف ریشه

ریزوسفر چیست ؟ و چگونه درک فرایندهای ریزوسفر میتواند به تغذیه جهان پیرامون و حفظ محیط زیست کمک کند ؟ در این مقاله فرآیندهای مهم بیوشیمیایی خاک در ارتباط متقابل ریشه و خاک بررسی میشود .     نشست چالش جهانی تولید پایدار مواد غذایی – سوخت و فیبر خاک

بیشتر بخوانید »
کودهای مایع

کودهای مایع روش های پخش و آبیاری با آنها

همانطور که می دانید یکی از روش­های تامین عناصر مغذی برای گیاهان استفاده از کودهای مایع است. کشاورز با استفاده از کودهای مایع سعی در بالا بردن عملکرد و در عین حال افزایش کیفیت محصول را دارد. کودهای مایع مشابه کودهای پودری برای درختان میوه، مرکبات، فضای سبز، گیاهان زراعی،

بیشتر بخوانید »
کود ازت بالا چیست

کود ازت بالا روش های پخش و آبیاری با آن

ممکن است بخواهید بدانید که کود ازت بالا چیست؟ ازت بالا واژه ای است که اگر با کودهای کشاورزی سروکار داشته باشید آن را به کرات شنیده اید در اینجا میخواهیم به طورکامل با این اصطلاح آشناشویم و ببینیم به چه کودهایی ازت بالا میگویند. کود ازت بالا چیست؟ بطور

بیشتر بخوانید »

نقش آن در پاسخ‌های فیزیولوژیک و مورفولوژیک گیاهان به استرس‌های محیطی

ACC Oxidase Enzyme and Encoding Genes آنزیم ACO بنظر می رسد که یک آنزیم غشایی باشدنقش دارد ACO عمدتا در آپوپلاسم واقع شده است. تبدیل ACC به اتیلن توسط ACO از طریق باز شدن حلقه سیکلوپروپان بین کربن ۲ و۳ انجام میگیرد و به اتیلن کربن و HCN می دهد.

بیشتر بخوانید »
کود شیمیایی

کود شیمیایی: چرا، چگونه و چه زمانی از آن استفاده کنیم؟

کود شیمیایی از ملزمات خاک است. می دانیم که گیاهان برای زندگی و حیات به یک سری عناصر غذایی نیاز دارند که به طور طبیعی این عناصر بعضا در خاک یافت می شوند و گیاه از طریق جذب ریشه­ ای از آنها استفاده می کند. اما گاهی به دلیل کشت

بیشتر بخوانید »
کود منگنز

تاثیر کود منگنز بر بهبود فتوسنتز، تعدیل pH خاک و جذب عناصر ریزمغذی در گیاهان

کود منگنز تشکیل شده از عنصر منگنز با نماد Mn در جدول تناوبی عناصر شیمیایی نشان داده شده است. این عنصر جز عناصر کم مصرف (ریزمغذی یا میکروالمنت) اما ضروری برای گیاه به شمار می ­آید که کمبود و بیشبود آن برای گیاه دردسرساز خواهد بود. این عنصر برای رشد

بیشتر بخوانید »

نقش آن در پاسخ‌های فیزیولوژیک و مورفولوژیک گیاهان به استرس‌های محیطی

اتیلن از دیگر هورمون های گیاهی مهم است که در چند روز آینده مطالبی در مورد آن برای شما ترجمه کرده و به اشتراک خواهیم گذاشت. این ماده گازی بی رنگ و نوعی هیدروکربن به شمار می آید که رایحه ای شیرین و مشک مانند دارد. یک نوع آلکان ساده

بیشتر بخوانید »
کود روی

کود روی و نقش آن در کشاورزی

کود روی یا کود زینک کودی است که دارای عنصر روی باشد .این عنصر در جدول تناوبی عناصر با حرف اختصاری Zn نشان داده می شود. روی با اینکه جز عناصر پرمصرف و یا درشت مغذی به حساب نمی آید اما برای ادامه حیات گیاه لازم است. روی جز عناصر

بیشتر بخوانید »
کود ان پی کی

کود ان پی کی چرا، چگونه و چه زمانی از آن استفاده کنیم؟

عوامل مختلفی در عملکرد گیاهان تاثیر دارد در این میان تأثیر کودهای ان پی کی بر گیاهان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. چرا که اثر مستقیمی بر غلظت عناصر غذایی و خصوصیات بافت خاک می‌گذارد. افزایش عملکرد گیاهان در شرایط مختلف کشت به طور زیادی تحت تاثیر سطوح عناصر

بیشتر بخوانید »
کودهای آلی

آشنایی با مواد معدنی و آلی تشکیل دهنده خاک

کلوئیدهای خاک کلوئیدهای خاک فعالترین ذرات خاک هستند که به صورت معدنی (رس)، آلی (هوموس) در خاک موجودند. کلوئیدها بخاطر ریز بودن، سطحی وسیع دارند. بعنوان مثال سطح بیرونی یک گرم رس هزار برابر سطح بیرونی یک گرم شن می باشد. مواد رسی و هوموسی خاک دارای بار الکتریکی منفی

بیشتر بخوانید »

تفاوت ها و شباهت های انوع حبوبات

حبوبات از نظر ترکیبات دانه به دو گروه تقسیم میگردند: الف) حبوباتی که انرژی در آنها به صورت چربی ذخیره میگردد مانند : بادام زمینی، سویا و لوپین ب) حبوباتی که انرژی در آنها به صورت نشاسته یا قند ذخیره میشود مانند، نخود، لوبیا، لپه و… مقدار پروتئین حبوبات تقریبا

بیشتر بخوانید »
کود سولفات روی

تاثیر کود سولفات روی بر فعالیت های آنزیمی، هورمون های گیاهی و تلقیح گل

کود سولفات روی رنگ سفیدی دارد که به صورت کریستالی یا گرانوله به فروش می رسد؛ این ترکیب شیمیایی نوعی نمک معدنی است که به عنوان کود سولفاته در کشاورزی کاربرد دارد. درصد خلوص این کود در کارخانجات تولیدی کود متفاوت است که بسته به نوع مصرف در بازه ۱۸

بیشتر بخوانید »

ریزوسفر : فضایی برای فعالیت های آنزیمی، هورمون های گیاهی و مولکول های محرک رشد در محیط اطراف ریشه

ریزوسفر چیست ؟ و چگونه درک فرایندهای ریزوسفر میتواند به تغذیه جهان پیرامون و حفظ محیط زیست کمک کند ؟ در این مقاله فرآیندهای مهم بیوشیمیایی خاک در ارتباط متقابل ریشه و خاک بررسی میشود .     نشست چالش جهانی تولید پایدار مواد غذایی – سوخت و فیبر خاک

بیشتر بخوانید »
کودهای مایع

کودهای مایع روش های پخش و آبیاری با آنها

همانطور که می دانید یکی از روش­های تامین عناصر مغذی برای گیاهان استفاده از کودهای مایع است. کشاورز با استفاده از کودهای مایع سعی در بالا بردن عملکرد و در عین حال افزایش کیفیت محصول را دارد. کودهای مایع مشابه کودهای پودری برای درختان میوه، مرکبات، فضای سبز، گیاهان زراعی،

بیشتر بخوانید »
کود ازت بالا چیست

کود ازت بالا روش های پخش و آبیاری با آن

ممکن است بخواهید بدانید که کود ازت بالا چیست؟ ازت بالا واژه ای است که اگر با کودهای کشاورزی سروکار داشته باشید آن را به کرات شنیده اید در اینجا میخواهیم به طورکامل با این اصطلاح آشناشویم و ببینیم به چه کودهایی ازت بالا میگویند. کود ازت بالا چیست؟ بطور

بیشتر بخوانید »

نقش آن در پاسخ‌های فیزیولوژیک و مورفولوژیک گیاهان به استرس‌های محیطی

ACC Oxidase Enzyme and Encoding Genes آنزیم ACO بنظر می رسد که یک آنزیم غشایی باشدنقش دارد ACO عمدتا در آپوپلاسم واقع شده است. تبدیل ACC به اتیلن توسط ACO از طریق باز شدن حلقه سیکلوپروپان بین کربن ۲ و۳ انجام میگیرد و به اتیلن کربن و HCN می دهد.

بیشتر بخوانید »
کود شیمیایی

کود شیمیایی: چرا، چگونه و چه زمانی از آن استفاده کنیم؟

کود شیمیایی از ملزمات خاک است. می دانیم که گیاهان برای زندگی و حیات به یک سری عناصر غذایی نیاز دارند که به طور طبیعی این عناصر بعضا در خاک یافت می شوند و گیاه از طریق جذب ریشه­ ای از آنها استفاده می کند. اما گاهی به دلیل کشت

بیشتر بخوانید »
کود منگنز

تاثیر کود منگنز بر بهبود فتوسنتز، تعدیل pH خاک و جذب عناصر ریزمغذی در گیاهان

کود منگنز تشکیل شده از عنصر منگنز با نماد Mn در جدول تناوبی عناصر شیمیایی نشان داده شده است. این عنصر جز عناصر کم مصرف (ریزمغذی یا میکروالمنت) اما ضروری برای گیاه به شمار می ­آید که کمبود و بیشبود آن برای گیاه دردسرساز خواهد بود. این عنصر برای رشد

بیشتر بخوانید »

نقش آن در پاسخ‌های فیزیولوژیک و مورفولوژیک گیاهان به استرس‌های محیطی

اتیلن از دیگر هورمون های گیاهی مهم است که در چند روز آینده مطالبی در مورد آن برای شما ترجمه کرده و به اشتراک خواهیم گذاشت. این ماده گازی بی رنگ و نوعی هیدروکربن به شمار می آید که رایحه ای شیرین و مشک مانند دارد. یک نوع آلکان ساده

بیشتر بخوانید »
کود روی

کود روی و نقش آن در کشاورزی

کود روی یا کود زینک کودی است که دارای عنصر روی باشد .این عنصر در جدول تناوبی عناصر با حرف اختصاری Zn نشان داده می شود. روی با اینکه جز عناصر پرمصرف و یا درشت مغذی به حساب نمی آید اما برای ادامه حیات گیاه لازم است. روی جز عناصر

بیشتر بخوانید »